Powrót

04.06.2021 Statystyka przesyłania zawiadomień z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

Od 17 grudnia 2020 r. interfejsy do odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN zostały użyte do przesłania ponad 17 000 zawiadomień. Aktualnie funkcjonalność jest uruchomiona w powiatach: mińskim, wołomińskim, piaseczyńskim, aleksandrowskim i mieleckim.

W najbliższym czasie interfejsy do odbierania zawiadomień elektronicznych zostaną również uruchomione w kolejnych powiatach.