Powrót

04.08.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne dla obszaru miast Starogard Gdański, Tczew (woj. pomorskie) i Jarocin (województwo wielkopolskie) o łącznej powierzchni ok. 164 km2:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m,
  • ortofotomapę o pikselu 0.10 m,
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o oczku = 1 m.

Wyżej wymienione dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 1 i 2 umowy.

rys1

Nowo przyjęte ortofotomapę i numeryczny model terenu do powszechnego wykorzystania można bezpłatnie pobrać poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.