Powrót

04.11.2020 Obrazy intensywności w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw Ortofotomapa dodaliśmy nową warstwę „Obrazy intensywności” umożliwiającą przeglądanie danych wysokościowych pozyskanych w technologii lotniczego skanowania laserowego (LIDAR).

Obrazy intensywności dostępne są także w usłudze WMS do samodzielnego wykorzystania w oprogramowaniu desktopowym i serwisach internetowych.

Przypomnijmy, że obrazy intensywności zostały pozyskane w ramach tegorocznych zamówień GUGIK na opracowanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skaningu laserowego. Obrazy charakteryzują się terenowym rozmiarem piksela 25 cm i rozdzielczością radiometryczną 8 bitów, zaś wartość intensywności zapisano metodą „reflectance”. Wytworzone produkty geometrycznie stanowią produkt podobny do tzw. prawdziwej ortofotomapy. Dane są obecnie dostępne dla wybranych miast z obszaru woj. lubuskiego i wielkopolskiego.