Powrót

04.11.2021 Opublikowano nowy tekst jednolity Prawa geodezyjnego i kartograficznego

W Dzienniku Ustaw 2021 r. (poz. 1990) ukazał się nowy tekst jednolity ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ilustracja przedstawia Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne