Powrót

04.12.2020 Statystyki linkowania do serwisu www.geoportal.gov.pl

Możliwość uruchomienia serwisu www.geoportal.gov.pl z wykorzystaniem parametru „identifyParcel” w celu wyświetlenia obrazu konkretnej działki ewidencyjnej cieszy się rosnąca popularnością, co potwierdzają bieżące statystyki.

Wywołanie aplikacji mapy.geoportal.gov.pl z powyższym parametrem obecnie wykonywane jest już ponad 200 tys. razy w miesiącu.

Funkcjonalność ta jest wykorzystywana między innymi w komunikacji z Elektronicznymi Księgami Wieczystymi (EKW). Dla nieruchomości gruntowych mających identyfikator, po wybraniu zamieszczonego hiperłącza, uruchomiona zostaje strona internetowa serwisu www.geoportal.gov.pl z ustawieniem widoczności na tą działkę. Poza systemami urzędowymi funkcjonalność ta dostępna jest dla wszystkich użytkowników, którzy chcą w prosty sposób powiązać informacje dotyczące działki z jej widokiem w serwisie www.geoportal.gov.pl. Takie rozwiązanie jest świetnym uzupełnieniem informacji zawartych np. w ogłoszeniach dotyczących obrotu nieruchomościami.

Możliwość tworzenia dedykowanych linków do Geoportalu z wykorzystaniem identyfikatora działki ewidencyjnej istnieje od października 2018 r.