Powrót

05.01.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 17 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 17 powiatów.

 

Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego:

- województwo kujawsko-pomorskie: wąbrzeski, miasto Bydgoszcz,

- województwo małopolskie: miechowski, proszowicki,

- województwo mazowieckie: łosicki, szydłowiecki,

- województwo śląskie: będziński, miasta: Katowice, Rybnik, Sosnowiec, Tychy,

- województwo warmińsko-mazurskie: elbląski, nidzicki, olecki

 

oraz w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

- województwo pomorskie: miasto Gdańsk,

- województwo wielkopolskie: czarnkowsko-trzcianecki, szamotulski.

 

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Ilustracja przedstawia obszary powiatów objętych aktualizacją zbiorów danych BDOT10k.

Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania→Topografia→Baza Danych Obiektów Topograficznych

Ilustracja przedstawia zaktualizowany zbiór danych BDOT10k dla fragmentu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w Portalu BDOT10k oraz w usłudze Baza Danych Obiektów Topobraficznych.

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.

Ilustracja przedstawia lokalizację wtyczki BDOT10k_GML_SHP w repozytorium wtyczek programu QGIS.