Powrót

05.01.2022 Blisko 5 tysięcy osób przeszkolonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2021 r.

W 2021 roku przeprowadziliśmy 18 szkoleń online dotyczących wykorzystania Geoportalu dla instytucji rządowych, w których uczestniczyło blisko 1000 osób. Ten cykl szkoleń był prowadzony już w 2020 r., wówczas przeszkoliliśmy ponad 600 osób z administracji rządowej i samorządowej.

Zrzut ekranu z programu ZOOM przedstawiający Głównego Geodetę Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego i pracownika GUGiK prezentującego zadanie wykorzystujące funkcjonalności Geoportalu.

Dodatkowo podczas 10 sesji szkoleniowych w cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2021 roku przeszkoliliśmy 371 osób. W ramach prowadzonych zdalnie warsztatów uczestnicy poznawali podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce oraz funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl.  Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/.

Zrzut ekranu z programu ZOOM przedstawiający Głównego Geodetę Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego z pracowikami GUGiK prezentującego zasady działania informacji przestrzennej.

Zostały zorganizowane również inne szkolenia online, w tym dwukrotnie dla pośredników w obrocie nieruchomościami – uczestniczyło w nich odpowiednio ponad 400 i ponad 130 osób. W zorganizowanym 11 maja 2021 r. szkoleniu „Podnoszenie kwalifikacji pracowników organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wykorzystania Infrastruktury Danych Przestrzennych” wzięło udział ponad 800 osób.

8 grudnia 2021 r. odbyło się również zdalne szkolenie dla gmin „Wykorzystanie serwisu www.geoportal.gov.pl w działaniach samorządów gminnych”, w którym uczestniczyło ponad 2300 osób. Uczestnicy mogli zapoznać  się z danymi i funkcjonalnościami rządowego portalu mapowego www.geoportal.gov.pl przeznaczonego dla obywateli, przedsiębiorców, naukowców, ale także dla administracji rządowej i samorządowej. Uczyli się również jak korzystać z zgromadzonych w portalu danych przestrzennych o charakterze urzędowym (mapy) z całej Polski, które w tak przystępnej formie nie są dostępne w żadnym innym miejscu.

Zrzut ekranu z programu ZOOM przedstawiający Głównego Geodetę Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego z pracownikami GUGiK podczas szkolenia: "Wykorzystanie serwisu www.geoportal.gov.pl w działaniach samorządów gminnych".