Powrót

05.01.2022 Konkurs na opracowanie aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.

Szczegółowy opis wymagań, które są niezbędne do dopuszczenia pracy konkursowej do oceny zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. Cechy i funkcjonalności wykraczające poza minimalne wymagania będą dodatkowo punktowane.

Dla autora zwycięskiej pracy przewidziano nagrodę w wysokości 123 000,00 zł brutto.

Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie jest możliwe do 25 stycznia 2022 r. (godz.12:00), natomiast prace konkursowe należy składać do 29 kwietnia 2022 r. (godz. 12:00). Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub instytucja, firma, jeśli spełnią warunki określone w Regulaminie Konkursu.

Więcej informacji na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-ponizej-130-000,00-zlotych/_recache

Rys. 1 - przedstawia zrzut ekranu z serwisu BIP GUGIK przedstawiający opublikowane ogłoszenie o konkursie na aplikację do zarządzania/kontroli/edycji danych BDOT10k.