Powrót

05.03.2019 Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” dodano pozycję „Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”, a w niej warstwy dotyczące „Maksymalnego kwalifikowalnego obszaru” oraz „Obiekty pokrycia terenu”. Warstwy bazują na usługach WMS uruchomionych w infrastrukturze GUGiK na podstawie danych ARiMR. Publikacja jest rezultatem porozumienia podpisanego przez GGK z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.