Powrót

05.03.2021 Informacja w sprawie egzaminów na uprawnienia zawodowe

W związku z pytaniami w sprawie egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii informujemy, że egzaminy zostały zawieszone do odwołania po wejściu w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1871).

Zmieniane stosownie do sytuacji pandemicznej przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 nadal nie pozwalają na zorganizowanie egzaminów.

W związku z przygotowywaniem nowych przepisów związanych z pandemią 26 lutego 2021 r. Główny Geodeta Kraju zgłosił do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wniosek o zmianę przepisów stojących na przeszkodzie wznowieniu prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych. Nie zostały one jednak uwzględnione w aktualnym rozporządzeniu, ale mamy nadzieję na ich wprowadzenie już wkrótce przy kolejnej zmianie przepisów związanych z pandemią.

Niezwłocznie po zmianie przepisów, postępowania kwalifikacyjne zostaną wznowione z zachowaniem procedur przewidzianych przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. poz. 1321).