Powrót

05.04.2019 Monitoring pozyskiwania danych – nowa grupa warstw w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl wprowadzono nową grupę warstw „Monitoring pozyskiwania danych”, a w niej warstwy informujące o procesie pozyskiwania danych przestrzennych na poziomie Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Przeniesiono do tej grupy monitoring ortofotomapy i danych LIDAR, które wcześniej były w grupie „Skorowidze”, oraz dodano nową warstwę dotyczącą danych BDOT10k. Dane zostały przedstawione z podziałem na instytucje realizujące tj.: Urzędy Marszałkowskie i GUGiK.