Powrót

05.05.2021 W Geoportalu uruchomiono pobieranie danych z wykorzystaniem usługi WCS

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy funkcjonalność – „Pobierz dane z usługi WCS”. Dostęp do funkcjonalności znajduje się na pasku narzędzi umieszczonym w lewej części interfejsu użytkownika aplikacji mapowej, jak przedstawiono to na poniższej ilustracji. 

Funkcjonalność umożliwia pobierania danych przestrzennych, zapisanych w modelu rastrowym dla następujących zbiorów danych:

  1. Ortofotomapa standardowa,
  2. Ortofotomapa o wysokiej rozdzielczości,
  3. Numeryczny Model Terenu - Arc/Info ASCII Grid,
  4. Numeryczny Model Terenu – GeoTIFF,
  5. Numeryczny Model Pokrycia Terenu.

 

Aby pobrać dane należy kliknąć na ikonę narzędzia, następnie w wyświetlonym panelu wybrać dane do pobrania oraz narysować zasięg przestrzenny na mapie (maksymalnie 10 km2).

Po wykonaniu powyższych czynności należy już tylko pobrać przygotowany plik danych.

Jak widać z przedstawionego przykładu narzędzie jest szczególnie przydatne w sytuacjach gdy obszar zainteresowania leży np. na 4 arkuszach ortofotomapy i przy tradycyjnym pobieraniu musielibyśmy pobrać 4 arkusze, a potem dokonać ich sklejania. Korzystając z udostępnionej funkcjonalności mamy możliwość szybkiego pobrania gotowego fragmentu bez względu na układ arkuszy danych źródłowych.