Powrót

05.06.2020 Grunty Skarbu Państwa w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Specjalistyczne Informacje geodezyjne” dodaliśmy nową podgrupę „ZSIN”, a w niej warstwę Grunty Skarbu Państwa” prezentującą lokalizację gruntów Skarbu Państwa na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach.

Na starcie informacje prezentowane są w zgrupowaniach wojewódzkich, powiatowych, a potem już w postaci konkretnych działek Skarbu Państwa.