Powrót

05.07.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie 65% powiatów wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Największy poziom zaawansowania nadal utrzymuje się w województwie wielkopolskim, gdzie 29 powiatów wykorzystuje wdrożone rozwiązania, co stanowi cyfryzację województwa na poziomie 77%.

Aktualny stan wdrożeń przedstawiamy poniżej.

Stan informatyzacji narad można na bieżąco monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Informatyzacja ZUD”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” oraz podgrupie „Stan informatyzacji powiatów”.

Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeśli więc organ wdrożył system do prowadzenia narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej, a nie jest to widoczne na mapie, wówczas prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.