Powrót

05.07.2021 Klasyfikacja pokrycia terenu dostępna w usłudze WCS

Opublikowaliśmy usługę WCS umożliwiającą pobieranie mapy pokrycia terenu Polski opracowanej przez Polską Agencję Kosmiczną na podstawie zdjęć satelitarnych pozyskanych w 2020 roku.

Usługa jest dostępna z poziomu narzędzia „Pobierz dane z usługi WCS” dostępnego w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/ i opisanego szerzej w artykule z 5 maja 2021r

Więcej informacji o dostępnej mapie pokrycia terenu Polski znajduje się w artykule z 24 lutego 2021r.

Usługa WCS (Web Coverage Service) – jest usługą pobierania danych przestrzennych, zapisanych w modelu rastrowym. Wykorzystując usługę WCS użytkownik pobiera dane w postaci rastra, który dalej może wykorzystywać zgodnie ze swoimi potrzebami. W celu pobrania danych można skorzystać również z dowolnego oprogramowania z funkcją klienta WCS (np. QGIS)

 

Szczegóły dotyczące usług WCS publikowanych przez GUGiK są dostępne na stronie Geoportalu pod adresem: https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-sieciowa-wcs