Powrót

05.07.2021 Kolejne powiaty rozpoczęły prace związane z wdrażaniem układu PL-EVRF2007-NH

Cztery kolejne powiaty (lidzbarski, kolski, nowotomyski i miasto Zielona Góra) rozpoczęły prace związane z wdrażaniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. W całym kraju 220 powiatów wdrożyło układ wysokościowy PL‑EVRF2007‑NH, 100 powiatów jest w trakcie wykonywania prac wdrożeniowych, a 60 powiatów przygotowuje się do ich rozpoczęcia.

rys1

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

rys2

rys3

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można na bieżąco monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeśli więc organ wdrożył układ PL‑EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej lub jest w trakcie prac wdrożeniowych, a nie jest to widoczne na warstwie, wówczas prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.