Powrót

05.07.2021 Prawdziwa ortofotomapa („true ortho”) w usługach WMS i WCS

Opublikowaliśmy usługi przeglądania WMS oraz pobierania WCS dotyczące prawdziwej ortofotomapy.

Powyższe usługi są również dostępne bezpośrednio z poziomu serwisu mapy.geoportal.gov.pl

Usługa WMS jest widoczna w grupie warstw Ortofotomapa → Prawdziwa ortofotomapa.

Usługa WCS jest dostępna w menu Pobieranie danych → Pobierz dane z usługi WCS → Prawdziwa ortofotomapa.

Więcej informacji na temat prawdziwej ortofotomapy znajdą Państwo w artykule z 14 czerwca.