Powrót

05.08.2020 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województwa pomorskiego o łącznej powierzchni ok. 6700 km2. Ortofotomapa została opracowana na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępna jest nowa ortofotomapa.

Nowo przyjętą ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl.