Powrót

05.08.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W dniach 2-4 sierpnia 2021 r. w powiatach: nowotomyskim, otwockim, gorzowskim i m. Gorzów Wielkopolski uruchomiono, z wykorzystaniem szyny usług ZSIN, mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (mińskim) została uruchomiona 17 grudnia 2020 r. i od tamtej pory wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już ponad 28 800 zawiadomień elektronicznych.