Powrót

05.10.2021 Nowe wyszukiwania na podstawie PRNG w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe funkcjonalności „Wyszukiwanie obiektów fizjograficznych” oraz „Wyszukiwanie nazw miejscowości” umożliwiające odszukanie obiektów znajdujących się w bazie Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) wraz z ich lokalizacją przestrzenną. Nowe wyszukiwarki są dostępne w głównym menu „WYSZUKIWANIA”.

Ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z zaznaczoną lokalizacją nowych wyszukiwarek wraz z podaniem przykładu wyszukania miejscowości Zalesie.

W celu odnalezienia wybranego z obszaru Polski obiektu geograficznego należy wpisać jego nazwę lub identyfikator SIMC – dla wyszukiwarki nazw miejscowości, lub tylko nazwę – dla wyszukiwarki obiektów fizjograficznych. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „Szukaj”. W obu przypadkach wynikiem wyszukiwania jest lista obiektów spełniających zadane kryterium z możliwością posortowania według dostępnych opcji dla każdej z wyszukiwarek.  Po wskazaniu elementu z listy następuje wycentrowanie mapy do miejsca położenia obiektu i wyświetlenie okienka identyfikującego zawierającego atrybuty oraz szczegółowe informacje.

Jednocześnie informujemy, że udostępnione funkcjonalności zastąpiły „Wyszukiwanie ogólne”, które zostało wyłączone z widoku serwisu.