Powrót

05.10.2021 Profil terenu na podstawie NMPT w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność do narzędzia „Profil terenu” pozwalającą na generowanie profilu terenu na bazie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) o rozdzielczości 1 m. Nowa opcja jest dostępna w pozycji „ANALIZY” menu głównego, co przedstawia poniższa ilustracja.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z zaznaczoną lokalzacją narzędzia "Profil terenu", w którym dodano nową funkcjonalność - możliwość generowania profilu terenu na bazie danych NMPT. Dla zobrazowania działania narzędzia została narysowana linia wzdłuż obiektu budowlanego oraz zaprezentowano wyniki analizy.

Dzięki wprowadzeniu nowej funkcjonalności użytkownicy serwisu www.geoportal.gov.pl mogą wykonywać analizy w oparciu o dane NMPT dla obszaru Polski. Dane te stanowią źródło informacji o powierzchni terenu z uwzględnieniem obiektów/elementów wystających ponad tę powierzchnię, tj.: budynków, drzew, mostów, wiaduktów i innych elementów infrastruktury.