Powrót

05.11.2020 Blisko 1200 uczestników webinarium „Dobre praktyki obsługi prac geodezyjnych w obliczu epidemii COVID-19”

Wystąpieniem Anny Korneckiej, nowej Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialnej za geodezję i kartografię rozpoczęła się 5 listopada 2020 r. wideokonferencja o dobrych praktykach obsługi prac geodezyjnych w obliczu epidemii COVID-19. Spotkanie prowadził jego inicjator, Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. Wzięli w nim również udział Zastępca GGK Alicja Kulka oraz Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Anita Kukawska.

Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z możliwościami i narzędziami ułatwiające organizację pracy zdalnej. Przedstawiciel zespołu informatyków Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Michał Onaszkiewicz  przedstawił prezentację na temat przebiegu pracy zdalnej w GUGiK, a w niej m. in o tym jak przygotować sprzęt, zabezpieczenia oraz na jakie problemy można być narażonym i jak je rozwiązać.

Swoimi doświadczeniami z pracy zdalnej dzielili się również: Miński Geodeta Powiatowy Marek Ślęzak, Geodeta Miejski z Gliwic Sebastian Ptak oraz Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Marian Dzikowski.

Ponad trzygodzinne spotkanie zakończyły dyskusja i pytania związane z możliwością zastosowania elektronicznych rozwiązań i dokumentacji w pracy zdalnej geodetów.