Powrót

05.11.2021 Nowa usługa WMS „Kilometraż dróg” dostępna w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane specjalistyczne” opublikowaliśmy nową usługę WMS prezentującą statystyki dotyczące kilometrażu dróg publicznych, dostępną pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT10k/WMS/KilometrazDrog

Usługa jest na bieżąco aktualizowana i prezentuje dwie warstwy:

  • Kilometraż dróg w gminach oraz
  • Kilometraż dróg w powiatach.

Każda z tych warstw zawiera informacje:

  • granice gmin/powiatów
  • nazwę i TERYT gmin/powiatów
  • łączny kilometraż dróg w gminach/powiatach wg kategorii zarządzania.

Powyższe statystyki są opracowane na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący usługę "Kilometraż dróg"