Powrót

05.12.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: jędrzejowskim, rypińskim, hajnowskim, kozienickim, iławskim, myślenickim, ciechanowskim w dniach 20-30 listopada 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Ilustracja ukazująca graficznie mechanizm działania przekazywania zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych

Aktualnie zawiadomienia elektroniczne odbiera już 208 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Pierwsza wymiana zawiadomień została uruchomiona 17 grudnia 2020 r.

Ilustracja przedstawiająca mapę Polski zawierającą granice administracyjne województw i powiatów. Kolorem zielonym zostały zaznaczone powiaty, które uruchomiły odbieranie zawiadomień elektronicznych o zmianach w Księgach Wieczystych.

W listopadzie 2022 r. za pośrednictwem ZSIN zostało przesłanych 129 899 zawiadomień, a od momentu wdrożenia usługi już ponad 1 396 000 dokumentów. Szczegółową statystykę liczby przesyłanych zawiadomień w poszczególnych miesiącach przedstawiono na załączonym wykresie.

Ilustracja przedstawia wykres z statystyką przesłanych zawiadomień w poszczególnych miesiącach 2021 i 2022 r. Dane przedstawione na wykresie znajdują się w pliku Tabela.xlsx zamieszczonym poniżej.

Tabela.xlsx