Powrót

06.04.2021 Nowe rozporządzenie w sprawie PZGiK – podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) zostało podpisane 2 kwietnia 2021 r. przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina i oczekuje na ogłoszenie. Najważniejszymi cechami nowego rozporządzenia są: zmiany związane z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie geodezji i kartografii, dostosowanie do postępu technologicznego oraz wspieranie informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.