Powrót

06.04.2022 Stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie już 321 powiatów, co stanowi ponad 84% wszystkich powiatów, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Nadal województwo opolskie jest jedynym województwem, w którym wszystkie powiaty w pełni uruchomiły proces przeprowadzania narad koordynacyjnych w sposób elektroniczny.

Rys. 1. Ilustracja przedstawia wykres obrazujący stan informatyzacji narad koordynacyjnych w poszczególnych województwach. Dane są dostępne w tabeli załączonej poniżej.

Tabela 1

Aktualny stan wdrożeń we wszystkich województwach przedstawiamy poniżej.

Rys. 2. Ilustracja przedstawia tabelę z informacjami o aktualnym stanie wdrożeń we wszystkich województwach. Dane są dostępne w tabeli załączonej poniżej.

Tabela 2

Rys. 3. Ilustracja przedstawia mapę Polski z podziałem na powiaty. Kolorem granatowym zaznaczono powiaty z pełną informatyzacją narad koordynacyjnych, niebieskim elektronicznie obsługujące narady, zakresjowane pola to powiaty, w których można elektronicznie złożyć jedynie wniosek, a białym kolorem te, które nie rozpoczęły informatyzacji narad koordynacyjnych.

Dotychczas procesu cyfryzacji narad koordynacyjnych nie rozpoczęły następujące powiaty:

Rys. 4. Ilustracja przedstawia tabelę przedstawiającą spis powiatów, które dotychczas nie rozpoczęły procesu cyfryzacji narad koordynacyjnych.Dane dostępne w tabeli zamieszczonej poniżej.

Tabela 4

 

Stan informatyzacji narad można na bieżąco monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Informatyzacja ZUD”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” oraz podgrupie „Stan informatyzacji powiatów”.

Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeśli więc organ wdrożył system do prowadzenia narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej, a nie jest to widoczne na mapie, wówczas prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.