Powrót

06.05.2021 Nowa mozaika z SENTINELA dostępna w usługach przeglądania

W usługach przeglądania ortofotomapy standardowej WMS oraz WMTS dostępna jest nowa mozaika opracowana ze scen satelitarnych pozyskanych w ramach misji SENTINEL-2. Do opracowania nowej mozaiki wykorzystano zobrazowania o pokryciu chmur poniżej 10%, w większości pozyskane z drugiego półrocza 2020.

Nowa mozaika jest wykorzystywana także do prezentacji ortofotomapy w serwisie www.geoportal.gov.pl.