Powrót

06.06.2019 Wszystko o danych PZGiK w jednym miejscu

Od dzisiaj informacje o tym jak pobrać dane i linki do miejsc, z których można je pobrać, umieszczone zostały w jednym miejscu na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii http://www.gugik.gov.pl/pzgik . W zakładce „DANE PZGiK” można znaleźć:

  • Dane centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • Dane udostępniane odpłatnie
  • Dane udostępniane bez opłat na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Inne dane udostępniane bezpłatnie
  • Druki i wzory

Dzięki takiej zmianie zainteresowani znajdą w jednym miejscu dostęp do wszystkich danych i informacji jak je pobierać.