Powrót

06.07.2021 Reorganizacja sekcji „Do pobrania” w serwisie www.geoportal.gov.pl

 Dla ułatwienia korzystania z materiałów szkoleniowych i publikacji opracowywanych przez GUGiK przeorganizowano sekcję „Materiały do pobrania” serwisu www.geoportal.gov.pl, aby w sposób systematyczny publikować tam kolejne opracowania. Aktualnie do pobrania są takie publikacje, jak:

<Rys. 2

Rys. 3

Rys. 5

Rys. 4