Powrót

06.07.2021 Rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych – podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zostało podpisane 6 lipca 2021 r. przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina i oczekuje na ogłoszenie.

Główne zmiany wprowadzone rozporządzeniem dotyczą:

  1. dostosowania standardów technicznych zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych do postępu technologicznego w dziedzinie geodezji, uwzględniając stosowanie współczesnych technologii pomiarowych,
  2. wprowadzenia nowoczesnych metod prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2021 r.