Powrót

06.08.2020 Pierwsza część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy pierwszą część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać. Dzisiaj publikujemy odpowiedzi na 10 pierwszych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

 

1.     Michał Chrzanowski 09:50 Dzień dobry, mam pytanie odnośnie do dzierżaw czy trzeba je rejestrować w EGiB, czy już nie ?

Dla nowych dzierżaw, które wpłynęły od 31 lipca 2020 r. nie ma podstaw prawnych do wykazywania ich w ewidencji gruntów i budynków.

2.     Janusz Turek 10:05 Czy umowy dzierżaw ujawnione dotychczas w EGiB powinny zostać wycofane? W jaki sposób?

Od 31 lipca 2020 r. nie ma podstaw prawnych do wykazywania w ewidencji gruntów i budynków nowych dzierżaw. Natomiast nie ma też podstaw do usuwania tych wpisów z baz danych, ponieważ dla dokumentów wystawianych na dzień przed 31 lipca 2020 r. takie informacje powinny być ujawniane.

3.     Tomasz Dominiak 10:15 Czy termin weryfikacji od 7 do 20 dni obowiązuje również dla prac zgłoszonych przed 31 lipca 2020 roku?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej), więc wskazane przez Pana terminy nie dotyczą prac zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r.

4.     Maciej Iwaszkiewicz 10:24 Czy zgłoszenia prac geodezyjnych, których termin zakończenia upłynął przed 31 lipca 2020 należy zamknąć z odpowiednią adnotacją?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej), więc brak jest podstaw do ich zamykania.

5.     Janusz Turek 10:28 Czy wcześniej zgłoszone i nie zakończone prace geodezyjne (w 2019 roku i wcześniej) również ulegną zamknięciu po upływie roku od dnia wejścia w życie nowelizacji?

Nowe przepisy nie mają zastosowania do prac już zgłoszonych, ponieważ są one obsługiwane na podstawie dotychczasowych przepisów. Podstawa prawna takich działań jest zapisana w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

6.     Łukasz Mizia 11:21 Czy należy rozumieć, że termin weryfikacji dla operatów wykonanych w oparciu o zgłoszenie złożone przed 31 lipca br. wynosi w dalszym ciągu "niezwłocznie"?

Tak, do prac zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Do ich weryfikacji również. Podstawa prawna takich działań jest zapisana w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

7.     Małgorzata Nocoń 11:21 Czy do zgłoszeń sprzed 30.07.2020 należy stosować stary wzór protokołu weryfikacji?

Tak, do prac zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Do ich weryfikacji również. Podstawa prawna takich działań jest zapisana w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

8.     Dyr. Sławomir Puławski 11:24 Dzień dobry. Mamy pytanie, czy dobrze zrozumieliśmy że według nowych przepisów operat będzie przekazywany do ODGK tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej ?

Przepisy nie ograniczają możliwości przekazywania operatów w postaci elektronicznej już teraz. Natomiast projekt rozporządzenia ws. „standardów” zakłada wprowadzenie, jako obowiązującego, operatu w postaci elektronicznej, ale z okresem przejściowym, w którym dopuszczony będzie jeszcze operat w postaci papierowej.

9.     Anonymous Attendee 11:42 Zgłoszenie wydzielenia 30 arowej działki z działki która ma 25 ha - jaka zostanie zastosowana opłata? Za ile ha należy naliczyć opłatę?

Podstawą naliczenia opłaty jest powierzchnia obliczona na podstawie obszaru wskazanego przez wykonawcę w zgłoszeniu prac geodezyjnych. Należy mieć jednak na uwadze, że wykonawca otrzyma w ramach zgłoszenia tylko takie materiały, które będą dotyczyły wskazanego obszaru.

10.    Anna Jagiełło-Wójcik 12:39 Czy operaty przyjęte do pzgik przed wejsciem w życie znowelizowanej ustawy mogą stanowić podstawę do wprowadzenia zmian w EGiB czynnością materialno-techniczną?

Od 31 lipca 2020 r. organ ma obowiązek aktualizować, w drodze czynności materialno-technicznej, informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). Żaden przepis nie ogranicza stosowania wyżej przywołanej normy ze względu na moment, w którym nastąpiło przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Linki do wszystkich części odpowiedzi: