Powrót

06.08.2021 Nowe zdjęcia lotnicze dla Warszawy oraz części województwa łódzkiego dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku:

  • dla części m. st. Warszawy (ponad 2500 sztuk) o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m w przestrzeni barwnej RGB. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy,
  • dla części województwa łódzkiego (ponad 3000 sztuk) o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m w przestrzeni barwnej RGB oraz CIR. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych zdjęć przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym także pozyskanych w 2021 roku, są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych w serwisie www.geoportal.gov.pl

Zdjęcia można kupić przez portal PZGIK składając stosowny wniosek. Zasób zdjęć lotniczych z roku 2021 będziemy sukcesywnie zasilać kolejnymi materiałami przyjmowanymi do PZGiK.