Powrót

06.09.2021 Zaktualizowane wytyczne do modernizacji EGiB

Opublikowaliśmy zaktualizowane dokumenty (wersja 1.03) pn. „Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania” oraz „Przykładowy projekt modernizacji”. Prosimy o zapoznanie się z treścią tych dokumentów oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag.

Ilustracja przedstawia zrzut z ekranu serwisu geoportal.gov.pl z wycinkiem mapy ukazującej dane ewidencji gruntów i budynków z uwidocznionymi numerami działek oraz ich granicami, granicami użytków i konturami klasyfikacyjnymi wraz z oznaczeniem oraz konturami budynków z opisem w postaci oznaczenia literowego odpowiadającego funkcji budynków i cyfry oznaczającymi liczbę kondygnacji nadziemnych.

Zaktualizowane wersje dokumentów Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania oraz Przykładowy projekt modernizacji są dostępne na stronie internetowej GUGiK w zakładce Urząd/Sprawozdania i zestawienia.

Ewentualne uwagi i pytania prosimy kierować do Dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach Rafała Władzińskiego mailem na adres: Rafal.Wladzinski@gugik.gov.pl.