Powrót

06.10.2021 Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów i Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu

28 września 2021 r. minęły 4 lata od podłączenia w serwisie geoportal.gov.pl usług integrujących dane:

  • ewidencji gruntów i budynków (usługa KIEG),
  • uzbrojenia terenu (usługa KIUT),
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (usługa KIMPZP).

Rysunek 1 Ilustracja przedstawia zrzut z serwisu geoporta.gov.pl z widokiem całej Polski i zaznaczonymi warstwami ewidencji gruntów, sieci uzbrojenia terenu, planów zagospodarowania przestrzennego.

Dzięki uruchomionym usługom użytkownicy serwisu geoportal.gov.pl uzyskali dostęp do aktualnych danych zgromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym oraz do znacznej części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. O popularności usług świadczy liczba zapytań, która w przypadku usługi KIEG przekroczyła 6,6 mld od czasu uruchomienia usługi.

Rysunek 2 Ilustracja przedstawia wykres słupkowy wykorzystania usługi KIEG w poszczególnych miesiącach od uruchomienia usługi.

Natomiast w przypadku usługi KIUT 1,7 mld zapytań od czasu uruchomienia usługi.

Rysunek 3 Ilustracja przedstawia wykres słupkowy wykorzystania usługi KIUT w poszczególnych miesiącach od uruchomienia usługi.