Powrót

06.10.2021 Nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla części obszaru województwa lubuskiego o łącznej powierzchni ponad 3500 km2:

  • Dane pomiarowe LIDAR o gęstości co najmniej 4pkt/m2.
  • Numeryczny Model Terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki = 1 m,
  • Numeryczny Model Pokrycia Terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki = 1 m,

Wyżej wymienione dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 2 i 4 zamówienia z 2021 roku na opracowanie danych wysokościowych.

Zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji kolorem niebieskim.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z oprogramowania QGIS prezentujący zasięg nowo przyjętych danych.

Nowo przyjęte dane można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS oraz skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Dane pomiarowe LIDAR widoczne są także w przeglądarce chmury punktów:

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący widok chmury punktów danych pomiarowych LIDAR