Powrót

06.11.2019 Konkurs na aplikację wykorzystującą usługę NMT rozstrzygnięty

Główny Geodeta Kraju rozstrzygnął konkurs na przygotowanie aplikacji lub serwisu internetowego, które w ciekawy i praktyczny sposób wykorzystują udostępnioną 9.10.2019 r. usługę wyznaczającą wysokość w dowolnym miejscu kraju na podstawie współrzędnych XY i numerycznego modelu terenu (https://services.gugik.gov.pl/nmt).

Komisja konkursowa nagrodziła 5 prac:

 1. W kategorii „Opracowanie ogólnie dostępnych aplikacji bądź serwisu internetowego wykorzystujących usługę NMT”

I miejsce

Sekcja Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Adama Mickiewicza – wtyczka o nazwie GUGiK NMT do programu QGIS, która wykorzystuje API GUGiK

Celem wtyczki jest umożliwienie łatwego pozyskiwania informacji o wysokości terenu pozyskanej z NMT. Obecnie wtyczka oferuje następujące możliwości:

 • wskazanie dowolnej liczby punktów na mapie oraz zapisanie współrzędnych takich punktu wraz z wysokością z NMT do warstwy tymczasowej.
 • generowanie profili podłużnych wzdłuż narysowanej przez użytkownika linii łamanej oraz eksportu danych (punktów interwałowych oraz ich wysokości) do pliku csv.

Repozytorium: http://qgis.gis-support.pl/gugik-nnt.xml

 

II miejsce

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. – nowa funkcjonalność „Profil wysokości” dostępna w portalach mapowych w technologii e-mapa.net

Funkcjonalność „Profil wysokości” będąca rozszerzeniem portali mapowych w technologii e-mapa.net umożliwia:

 • pozyskanie współrzędnych XY (układ 1992, 2000, WGS84) wraz z wysokością z NMT dla wybranego punktu,
 • wygenerowanie profilu wysokości dla wskazanej linii. Wygenerowany profil zawiera również informacje o minimalnej, średniej oraz maksymalnej wysokości,
 • przeglądanie profilu z automatycznym odniesieniem miejsca na profilu do położenia na mapie,
 • zapisanie wyników z postaci raportu PDF lub skopiowania tabeli do wybranych edytorów tekstu.

 

III miejsce

Adrian Bocianowski - rozszerzenie funkcjonalności darmowego programu Qgis wtyczka „Oblicz wysokość” 

Wtyczka do programu Qgis umożliwiająca obliczanie wysokości H dla dodanych punktów oraz obliczanie spadów terenu na podstawie NMT. Narzędzie jest kompatybilne z wersją Qgis'a od 3.8 wzwyż. Wtyczka umożliwia:

 • obliczenie wysokości dla punktów wskazanych w oknie mapy i dodanie wyników do warstwy tymczasowej z możliwością skopiowana danych do schowka i wykorzystania w innych aplikacjach,
 • obliczenie spadków terenu, długości i różnicy wysokości dla warstw zawierających obiekty liniowe.

Wtyczka jest dostępna pod adresem: https://plugins.qgis.org/plugins/ObliczWysokosc/

Opis rozwiązania wraz z załącznikami graficznymi jest dostępny na stronie: https://github.com/abocianowski/ObliczWysokosc

 

  B. W kategorii „Opracowanie komercyjnej aplikacji bądź serwisu internetowego wykorzystujących usługę  NMT”

I miejsce

Softline Plus - komercyjne oprogramowanie C-GEO 2019

Aplikacja C-GEO 2019 wykorzystuje usługi sieciowe, które integrują dane przestrzenne dostępne w trybie online z mapą cyfrową wyświetlaną i edytowaną lokalnie w aplikacji, pochodzącą ze skalibrowanych rastrów, danych wektorowych, obiektowych, referencyjnych (pochodzących z innych map C-GEO). Usługi te zostały wzbogacone o nową funkcjonalność umożliwiającą:

 • określenie przybliżonej wysokości punktu przy braku precyzyjnych danych z pomiaru bezpośredniego,
 • weryfikacja różnic między wysokością z pomiaru, a wysokością z NMT (należy pamiętać o tym, że jest to wysokość w układzie odniesienia PL-KRON86-NH),
 • generowanie przekrojów pionowych, wykorzystanie ich do obliczeń powierzchni między warstwami, w przypadków ciągu przekrojów poprzecznych – także objętości między warstwą z modelu NMT, a np. warstwą projektowaną,
 • tworzenie NMT z danymi z usługi sieciowej oraz z innych źródeł – w efekcie możliwość obliczania objętości, powierzchni 2D, 3D, przekrojów przez model, itd. Utworzone modele mogą być zapisane do pliku w formacie LandXML przeznaczonym do wykorzystania w systemach sterowania maszyn.
 • wykorzystanie danych do tworzenia map spadków i wyznaczania spadków w punktach.

Więcej informacji na temat aplikacji C-GEO można znaleźć w serwisie softline.geo.pl

 

II miejsce

Cubic Orb sp. z o.o. – aplikacja desktopowa GeoView

Program GeoView pozwala na łatwe pozyskanie wysokości dla punktów o określonych współrzędnych x, y. Aplikacja obsługuje wszystkie obowiązujące oraz nieobowiązujące układy współrzędnych (2000, 1965, 1992 itd.), które automatycznie wykrywa na podstawie podanych współrzędnych.

Więcej informacji nt. programu można znaleźć na naszej stronie WWW pod adresem: https://www.cubicorb.com/pl/programy/geoview

Wręczenie nagród połączone z prezentacją zwycięskich prac odbędzie się w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. O terminie poinformujemy w najbliższym czasie..