Powrót

06.12.2019 Nowa funkcjonalność w usłudze NMT

W usłudze NMT (https://services.gugik.gov.pl/nmt) udostępniono nową funkcjonalność pozwalającą na wyznaczenie punktów o minimalnej i maksymalnej wysokości w podanym obszarze. Ilustracje przykładowego zapytania przedstawiono na poniższym rysunku, a ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się na stronie https://services.gugik.gov.pl/nmt.