Powrót

06.12.2019 Oprogramowanie TurboEWID zintegrowane z rejestrem PESEL

W oprogramowaniu TurboEWID firmy Geomatyka-Kraków 6 grudnia 2019 r. uruchomiono możliwość komunikacji z rejestrem PESEL z wykorzystaniem z interfejsu udostępnionego przez GUGiK. Aby osoby w powiatach mogły korzystać z funkcjonalności, oprócz posiadania odpowiedniego oprogramowania, potrzebny jest certyfikat dla powiatu oraz loginy i hasła dla poszczególnych użytkowników w powiatach, co uzyskuje się z GUGiK po wypełnieniu odpowiedniego wniosku.

 

Uruchomiona komunikacja znacząco ułatwia prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, co jednomyślnie potwierdzają powiaty, które już z niej korzystają. Przypominamy, że pierwszym powiatem, który wykorzystuje komunikację z PESEL jest powiat miński, który korzysta z niej już od miesiąca. Jak podaje firma Geomatyka-Kraków wersja oprogramowania TurboEWID z udostępnioną funkcjonalnością będzie sukcesywnie instalowana w powiatach.

W najbliższym czasie funkcjonalności będą uruchomione także w innym oprogramowaniu, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.