Powrót

07.02.2020 Główny Geodeta Kraju nagradza prace dyplomowe

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wspólnie z zastępcą Alicją Kulką wręczyli główną nagrodę w konkursie na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie autorce najlepszej pracy magisterskiej Pani Emilii Wasilewskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowej Akademii Technicznej. Nagroda została przyznana za pracę pt. „Kalibracja radiometryczna zobrazowań pozyskanych kamerą Parrot Sequoia”. Promotorem pracy jest dr inż. Piotr Walczykowski.

Wykaz wszystkich nagrodzonych prac:

Prace magisterskie:

I. Emilia Wasilewska „Kalibracja radiometryczna zobrazowań pozyskanych kamerą Parrot Sequoia”, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, promotor: dr inż. Piotr Walczykowski;

 

II. Piotr Garbuz „Projekt i implementacja aplikacji do monitorowania jakości rozwiązania sieciowego Network RTK”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Dominik Próchniewicz;

 

II. Rafał Marciniak „Estymacja wpływu atmosfery dla aplikacji InSAR w badaniach deformacji skorupy ziemskiej”, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr Maya Ilieva;

 

III. Natalia Jolanta Bugajska „Ocena dokładności metod InSAR z wykorzystaniem danych pogodowych”, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska, promotor: dr inż. Wojciech Milczarek.

 

Prace inżynierskie:

 

I. Joachim Daniel Pawliński, Adam Wala „Zastosowanie współczesnych metod wyznaczania przemieszczeń obiektów inżynierskich na przykładzie mostu Brama Przemyska”, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr inż. Przemysław Kuras;

 

II. Natalia Sadowska „Mapy zmian stanu prawnego miast Polski w ostatnim stuleciu”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Andrzej Głażewski;

 

III. Natalia Wielgocka „Pomiar statyczny z wykorzystaniem surowych danych GNSS pozyskanych urządzeniem mobilnym”, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr hab. inż. Tomasz Hadaś.