Powrót

07.04.2021 Już 37 % operatów jest przekazywanych do zasobu w postaci elektronicznej

Na początku kwietnia 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej systematycznie rośnie. W marcu 2021 r. już 37 % operatów technicznych było przekazywanych do zasobu w postaci elektronicznej.

 

Dla porównania w całym 2020 r. udział operatów elektronicznych wyniósł jedynie 11 %.

Podstawowym impulsem do wzrostu liczby operatów elektronicznych była zmiana art. 42 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz nowe rozporządzenie ws. standardów, które zakłada, że od 1 stycznia 2022 r. wszystkie operaty będą przekazywane do zasobu tylko w postaci elektronicznej. Wprowadzenie operatu elektronicznego jest bardzo ważnym zadaniem w informatyzacji geodezji, ponieważ w ten sposób unikamy w obiegu ponad miliona dokumentów papierowych (w roku 2020 wszystkich operatów złożono 1 013 399).