Powrót

07.04.2021 Udostępniono prototypy usług proponowanych w projekcie nowego rozporządzenia ws. osnów

W związku z trwającym procesem konsultacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych udostępniono prototypy proponowanych w rozporządzeniu usług WMS i WFS związanych z osnowami zarządzanymi przez Głównego Geodetę Kraju:

Adresy dla usług WMS i WFS są wspólne, a rodzaj uruchomionej usługi zależy od podanego w wywołaniu parametru „service”, który przybiera odpowiednie wartości WMS lub WFS.

Udostępniono także prototypy powiatowych usług WMS i WFS dotyczących osnów szczegółowych. Obecnie są to usługi dla trzech powiatów dostępne pod adresami:

 

Adresy dla usług WMS i WFS są wspólne, a rodzaj uruchomionej usługi zależy od parametru „service”, który przybiera odpowiednie wartości WMS lub WFS.

Jednocześnie udostępniono zbiorczą usługę WMS, służącą do prezentacji osnów szczegółowych. Usługa ma obecnie charakter testowy, integruje trzy wymienione wyżej powiatowe usługi WMS i jest dostępna pod adresem:

Zaprezentowane usługi WMS (z wyjątkiem usług powiatowych) są podłączone w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” w pozycji „Konsultacje rozporządzenia ws. osnów”.

Zapraszamy do testowania udostępnionych usług i zgłaszania ewentualnych uwag, aby zapisy rozporządzenia zostały odpowiednio przetestowane przed jego wejściem w życie. Zachęcamy także powiaty do testowego skonfigurowania swoich usług WMS i WFS dotyczących osnów szczegółowych zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia.