Powrót

07.04.2022 Kolejna forma prezentacji danych bazy BDOT10k

Po zakończeniu prac związanych z automatycznym generowaniem wizualizacji kartograficznych w skali 1: 10 000 na podstawie bazy BDOT10k, Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace związane z automatycznym generowaniem podobnych wizualizacji w skali 1 : 25 000. Prace są realizowane w ramach działań własnych urzędu i mają na celu publikację oraz dostarczenie aktualnych informacji topograficznych w formacie PDF.

Mapy będą opracowane w pełni automatycznie na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k w oprogramowaniu FME firmy Safe Software oraz ArcGis firmy ESRI .

Przykładowe opracowanie zaprezentowano na poniższej ilustracji, a plik w pełnej rozdzielczości jest dostępny pod adresem:

https://opendata.geoportal.gov.pl/Mapy/Topograficzne/Wizualizacja_BDOT10k_25000/M-34-094/M-34-094-A-b.pdf

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z przykładowo wygrnerowaną wizualizacją kartograficzną BDOT10k w skali 1:25000.