Powrót

07.04.2022 Nagrody Głównego Geodety Kraju dla powiatów za informatyzację geodezji i kartografii

Pierwszego dnia konferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Główny Geodeta Kraju dr. hab. inż. Waldemar Izdebski nagrodził powiaty wyróżniające się w informatyzacji geodezji i kartografii.

Statuetkę z dyplomem otrzymał:

  • powiat miński
  • powiat giżycki
  • powiat tarnobrzeski
  • powiat działdowski

Nagrodzone powiaty otrzymały wyróżnienia na podstawie ankiet dotyczących informatyzacji oraz praktycznych sprawdzeń stanu danych geodezyjnych i kartograficznych oraz sprawności funkcjonowania usług sieciowych i portali mapowych.

Przedstawiciele nagrodzonych powiatów oraz Główny Geodeta Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebski, Aneta Seremet z-ca Dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach GUGiK.