Powrót

07.04.2022 Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Rozpoczęło się zaplanowane na 7 – 8 kwietnia Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w formie hybrydowej. W konferencji zorganizowanej przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego bierze udział ponad 900 osób - ok. 300 stacjonarnie oraz 600 zdalnie - Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych, Kierowników PODGiK i ich współpracowników.

Wśród zaproszonych gości jest Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii: Małgorzata Getlich – z-ca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji oraz Iza Strojny – Naczelnik Wydziału Procesu Inwestycyjnego w DAB.

Kierownictwo GUGiK reprezentują Dyrektor Generalna Beata Mastalerz z pracownikami poszczególnych departamentów.

Rys. 1 Główny Geodeta Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebski podczas Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz jej uczestnicy.

Rys. 2 Uczestnicy Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.