Powrót

07.05.2021 Główny Geodeta Kraju na posiedzeniu sejmowego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski 7 maja 2021 r. wziął udział w posiedzeniu sejmowego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu na zaproszenie jego przewodniczącej Jadwigi Emilewicz. Prezentacja Głównego Geodety Kraju „Wpływ informatyzacja geodezji na usprawnienie procesu inwestycyjnego” otwierała zdalne spotkanie dotyczące zasady 10h, czyli strefy ochronnej od turbin wiatrowych równej dziesięciu wysokościom, w odniesieniu do udzielania pozwoleń na budowę. GGK przedstawił również możliwość wykorzystania funkcjonalności portalu BDOT10k do określania lokalizacji turbin wiatrowych i terenów ochronnych wokół nich.