Powrót

07.05.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 21 maja 2021 r.

 

 

Projektowane rozporządzenie realizuje delegację ustawową wynikająca z Prawa geodezyjnego i kartograficznego (art. 26 ust. 2 ) z uwzględnieniem postępu technologicznego w dziedzinie geodezji. Ponadto wprowadzono w nim rozwiązania umożliwiające wykorzystanie nowoczesnych metod prezentacji i udostępniania danych a także sprawnej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.