Powrót

07.06.2021 GUGiK szkoli Mołdawian z wykorzystania danych przestrzennych

Zakończyły się  dwie sesje szkoleń prowadzone w formie zdalnej w ramach projektu współpracy bliźniaczej dla Mołdawii:  „Improving Spatial Data Services in the Republic of Moldova following EU standards”, który jest realizowany przez  konsorcjum: Chorwacja, Holandia oraz Polska.

Podczas szkoleń zarówno w maju, jak i w kwietniu pracownicy GUGiK przedstawili podstawy SDI, legislację w tym zakresie oraz przykłady i praktyczne rozwiązania w zakresie usług sieciowych, a także dane wektorowe i rastrowe na przykładzie serwisu www.geoportal.gov.pl . Uczestnicy poznali również podstawy oprogramowania QGIS.

Przeszkolonych zostało ponad 100  osób z administracji publicznej i sektora prywatnego Mołdawii.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz spełniły oczekiwania, o czym świadczyły wysokie oceny trenerów wystawione przez uczestników.