Powrót

07.06.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 21 czerwca 2021 r.

 

Rys. 1

 

Projektowane rozporządzenie realizuje delegację ustawową i tworzy warunki do sprawnego funkcjonowania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie mapy zasadniczej w szczególności jej aktualizację i udostępnianie informacji w niej zawartych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym usług sieciowych.