Powrót

07.07.2020 Wsparcie we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wspiera jednostki samorządowe szczebla powiatowego we wdrożeniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Wsparcie merytoryczne polega na pomocy w przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz udostępnianiu niezbędnych danych. Główny Geodeta Kraju udziela również wsparcia finansowego w zakresie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej. Pomoc udzielana jest na podstawie zawartego porozumienia i polega na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na prace geodezyjne związane z wdrażaniem układu PL-EVRF2007-NH. 

Poniżej lista, wraz z aktualnym stanem realizacji prac, powiatów które dotąd zwróciły się do GUGiK z wnioskiem o wsparcie finansowe: