Powrót

07.07.2020 Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie satelitarnych obserwacji ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zawieszającej pobieranie opłat za udostępnianie zbiorów danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnia nieodpłatną możliwość pobierania obserwacji satelitarnych z fizycznych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, udostępnianych w ramach serwisu POZGEO D. 

W celu bezpłatnego pobrania obserwacji z fizycznych stacji referencyjnych należy zalogować się na stronie: http://system.asgeupos.pl za pomocą dedykowanego użytkownika:

Firma: gugik

Nazwa użytkownika: tarcza

Hasło: tarcza 

 

Po zalogowaniu bezpłatne obserwacje dostępne są w zakładce POZGEO D -> Fizyczna stacja referencyjna CORS.

Użytkownik gugik/tarcza ma dostęp wyłącznie do obserwacji z fizycznych stacji referencyjnych. Nie dotyczy to korzystania z innych serwisów systemu ASG-EUPOS.